Chương trình phỏng vấn Chuyên gia tạo mẫu tóc Văn Sáu của đài truyền hình Hải Phòng- năm 2011