HỆ THỐNG DẦU GỘI & DƯỠNG TÓC
* Dòng Silkat                                        * Dòng khóa màu


HỆ THỐNG CHỮA TRỊ - ĐẶC TRỊ
* Đặc trị cho tóc gầu                            * Đặc trị cho tóc dầu
* Đặc trị phục hồi & làm khỏe tóc  * Bố sung dưỡng chất cho tóc
* Chống rụng tóc


HỆ THỐNG TẠO KIỂU SPECIAL EFFECTS
* Tạo kiểu                                         * Tạo kiểu cho tóc uốn
* Làm thẳng tóc                                * Làm bóng tóc
* Tạo kiểu làm cho tóc khỏe lên

Bes Vietnam

Categories: ,